Giới thiệu

Eventhunters đã có lịch sử hoạt động hơn 10 năm. Sau đây là timeline hoạt động của công ty từ lúc mới bắt đầu

Thành lập vào năm 2007

Tổng giám đốc lúc bấy giờ là anh Đỗ Văn Kiên thành lập công ty với đội ngũ thường trực. Lúc này công ty có 10 nhân viên chính thức và 10 nhân viên bán thời gian. Nhiệm vụ của họ được chia ra thành 4 mảng:

  • Truyền thông
  • Quản lý nhân sự
  • Đối ngoại
  • Hậu cần
  • Quản lý dự án

Trong năm đầu tiên hoạt động, công ty đã tổ chức thành công một số sự kiện. Trong đó, lớn nhất là hội nghị ngành nông nghiệp khu vực Đông Dương.

Mở rộng từ năm 2008

Địa bàn hoạt động từ TPHCM đến toàn miền Nam Việt Nam. Lúc này công ty có 25 nhân viên chính thức và thuê ngoài không cố định số lượng.

Mở chi nhánh năm 2010 tại Campuchia

Eventhunters nhận thấy nhu cầu tại Campuchia rất nhiều và thị trường còn rất mới. Vì vậy, CEO ra quyết định sang đất Campuchia khai thác thị trường.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License