Tổ chức event

Tham khảo một số chia sẻ của chúng tôi về nghề tổ chức sự kiện. Nếu như có bất kỳ chia sẻ gì, hãy đóng góp vào trang:

Các bài viết vừa qua:

Phân loại các sự kiện posted on 07 Mar 2018 06:21

Tổ chức sự kiện nghe qua có vẻ mang tính nhất thời. Tuy nhiên đây cũng là một nghề, một loại dịch vụ. Bởi vì hiện nay, nhu cầu thuê nhân công tổ chức sự kiện rất nhiều, nhất là ở các thành phố lớn. Sau đây là bài giới thiệu sâu hơn về nghề. (read more…)

Comments: 0, Rating: 0

Sự thật về ngành tổ chức sự kiện posted on 07 Mar 2018 01:19

Nghề tổ chức sự kiện, nhất là đối với sự kiện lớn có lúc sẽ thường xuyên làm việc với ca sĩ, showbiz và những người nổi tiếng. Nhiều người cảm thấy đây là một diễm phúc và hoàn hảo của một công việc. Tuy nhiên sự thật không như mong đợi. Đằng sau sân khấu, có lúc sẽ là những lời nói tự cao, tự đại, lỗ mãn. Nhưng tất cả đều là đằng sau sân khấu. (read more…)

Comments: 0, Rating: 0

Lợi nhuận trong ngành posted on 12 Jan 2018 02:46

Có một thực tế là, có rất nhiều bạn, chưa tham gia hoặc đã tham gia vào lĩnh vực event, đến thời điểm thay đổi công việc đều rất băn khoăn về mức lương, mức thu nhập của mình so với mặt bằng chung có phù hợp hay không? có quá thấp hay không? (read more…)

Comments: 0, Rating: 0

Chuyên chở dụng cụ tổ chức sự kiện posted on 12 Jan 2018 02:25

Vấn đề tổ chức sự kiện có nhu cầu ở khắp mọi nơi. Tuy nhiên không nhất thiết phải cung cấp dịch vụ tại địa phương. Trong những năm qua, Eventhunters đã từng được khách nhờ làm dịch vụ tại các tỉnh thành nằm ngoài địa bàn. Thậm chí bên Campuchia cũng gọi điện thoại hỏi dịch vụ. Lúc này đây vấn đề chuyên chở rất quan trọng. (read more…)

Comments: 0, Rating: 0

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License