Phân loại các sự kiện

Blog » Phân loại các sự kiện
Posted on 07 Mar 2018 06:21
Tổ chức sự kiện nghe qua có vẻ mang tính nhất thời. Tuy nhiên đây cũng là một nghề, một loại dịch vụ. Bởi vì hiện nay, nhu cầu thuê nhân công tổ chức sự kiện rất nhiều, nhất là ở các thành phố lớn. Sau đây là bài giới thiệu sâu hơn về nghề.

Phân loại

Tuy là sự kiện, nhưng cũng có nhiều thể loại. Bởi vì mỗi loại sự kiện có cách tổ chức khác nhau, và quy mô cũng khác nhau.

Lễ khởi công, hoặc khai trương

Các ngày khai trương thường yêu cầu không khí vui tươi, nhưng cũng đúng quy chuẩn, vì ngày đầu tiên rất quan trọng đối với các tổ chức. Lễ khởi công lại càng mang tính long trọng hơn và quy mô hơn. Đó là lễ khởi công cho các dự án lớn, các công trình xây dựng có tầm cỡ.

Hội chợ

Phần lớn tại các hội chợ là dựng các gian hàng, lắp hệ thống điện, hỗ trợ nhân lực quản lý, an ninh. Đối với các hội chợ văn hóa, có thể đi kèm với sân khấu nên cần thêm âm thanh, ánh sáng, lên nội dung và tổ chức chương trình sân khấu.
to-chuc-teambuilding.jpg

Teambuilding

Đây là các buổi gặp mặt của các thành viên trong một tổ chức nhằm khởi tạo hoặc phát triển mối quan hệ của họ. Teambuilding của các công ty lớn yêu cầu thêm về tính đào tạo và đánh giá, nhất là đối với teambuilding tuyển dụng. Đây là một mảng khó, vì nó làm việc với con người nhiều, và kết quả cũng dựa vào con người mà đánh giá

Leave a comment

Thêm bình luận mới

Bài viết này đã được đăng trong blog

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License